Chůze seniorů

Fyzické postižení v podobě špatné chůze může náš život trochu zkomplikovat, ale rozhodně ne zastavit. Díky